Smluvní pojišťovny:

• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP 205
• Oborová zdravotní pojišťovna OZP 207
• Revírní bratrská pokladna RBP 213
• Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP 201
• Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP 111
• Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ZP MV ČR 211