CENÍK VÝKONŮ

 

VÝKONY NEHRAZENÉ POJIŠŤOVNOU
• Výpis ze zdravotní dokumetace na žádost pacienta 250,- Kč
• Potvrezení o nezměněném zdravotním stavu 200,- Kč
• Cílené vyšetření pacienta nepojištěného u zdravotní pojišťovny 500,- Kč
• Kontrolní vyšetření pacienta nepojištěného u zdravotní pojišťovny 300,- Kč
• Komplexní vyšetření pacienta nepojištěného u zdravotní pojišťovny, případně pojištěného pacienta na vlastní žádost 700,- Kč
• Předoperační vyšetření na žádost pacienta (výkony nehrazené ZP) 500,- Kč
• Jiný administrativní výkon bez vyšetření pacienta (dle náročnosti) 100 – 500,- Kč
• Vystavení duplikátu zdravotního dokladu (recept, žádanka, PN, lístek na peníze, aj.) 100,- Kč
• Vyšetření EKG na vlastní žádost 200,- Kč
• Odběr ze žíly na vlastní žádost pro laboratorní vyšetření, stanovení kr.sk. 250,- Kč
• Aplikace očkovací látky mimo povinný očkovací kalendář, aplikace injekce 100,- Kč
• Kopírování dokumentů (1 strana) 5,- Kč
SPECIÁLNÍ TESTY:
• Stanovení CRP (zánětlivý ukazatel k použití antibiotik) na vlastní žádost 150,- Kč
• Stanovení FOB (test na krvácení do tlustého střeva – stanovení krve ve stolici) 150,- Kč
ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY A VYŠETŘENÍ PRO POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU:
• Vstupní/výstupní prohlídka do zaměstnání 500,- Kč
• Periodická/mimořádná prohlídka na žádost zaměstnavatele 500,- Kč
• Vypsání žádosti na vysokou či vyšší odbornou školu 100,- Kč
• Potvrzení pro krátkodobé brigády (vedoucí táborů, aj., 200,- Kč
• Vyšetření pro řidičský průkaz 500,- Kč
• Prodloužení řidičského průkazu – senioři 200,- Kč
• Vyšetření pro zbrojní průkaz 500,- Kč
• Prodloužení zbrojního průkazu 300,- Kč
• Vyšetření pro zdravotní průkaz (včetně kultivačního vyšetření) 300,- Kč
• Prodloužení zdravotního průkazu 150,- Kč
• Vyšetření pro profesní průkazy (svářečský, aj.) 300,- Kč
• Vyšetření a vystavení lázeňského návrhu pro samoplátce 500,- Kč
• Vyšetření pro rekondiční a rekreační pobyty 150,- Kč
• Vyjádření lékaře pro umístění osoby do zařízení soc. služeb 200,- Kč
• Lékařská zpráva k pojistné události 150 – 500,- Kč
• Lékařská zpráva k pojistné události – pracovní úraz, posudek o bolestném 400,- Kč
• Potvrzení o zdravotním stavu před výjezdem do zahraničí 300,- Kč

Ceník je platný od 1.3.2018. Uvedené ceny jsou včetně DPH.